MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM WIERSZA

12 listopada odbyło się w Galerii Wspólnej w Bydgoszczy Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Wiersza, zorganizowane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Urząd Miasta Bydgoszczy, Miejskie Centrum Kultury i Związek Literatów Polskich. Na to niskobudżetowe spotkanie licznie przybyli literaci, artyści, studenci i uczniowie szkół średnich, żywo reagując na prezentowane treści. Podczas sympozjum wystąpili: Zhao Zhifang (Chiny), Lam Quang My (Wietnam), Danuta Mucha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego),Ks. Jan Pomin (UMK) Jerzy Adalbert Jucewicz (Bydgoszcz), Dariusz Tomasz Lebioda (UKW). Sympozjum Wiersza stało się platformą dyskusyjną dla odmiennych poetyk i sposobów artykułowania języka poetyckiego. Impreza będzie się rozrastać i swoim zasięgiem zacznie promieniować na coraz więcej krajów. Zaproszeni poeci zaprezentowali swoje wiersze i przedstawili interpretacje, które stały się podstawą do dyskusji. Było to bezprecedensowe spotkanie kultur, dalekich i kontrastowych, mających dla polskich uczestników spotkania, walor egzotyki i intelektualnej przygody. Ważnym elementem była też konfrontacja lokalnych twórców z zagranicznymi gośćmi, a wagę imprezy podniosły wręczone nagrody i Medale. Jako pierwsza głos zabrała dr Danuta Mucha, która przeczytała wiersz o jej domu z marzeń i podzieliła się ze słuchaczami informacjami na temat nagrodzonego tomu wierszy, z którego utwór pochodzi. Następnie wystąpiła poetka  z Chin Zhao Zhifang, która zaprezentowała szeroką interpretację liryku pt. Dzieci, w którym starała się ukazać ów dramatyczny moment, gdy maleństwa pojawiające się w świecie i gotowe by pełnić jakąś rolę w strukturze społecznej, znikają zabierane przez choroby, stają się ofiarami wypadków lub ludzkiej bezduszności. Z kolei Lam Quang My z Wietnamu czytał i śpiewał po wietnamsku wiersze, w które były rodzajem poetyckiego wyznania wiary i miały w sobie niezwykłą subtelność, jakby zostały stworzone tak samo jak dalekowschodni artyści malowali obrazy na jedwabiu lub bibułce ryżowej. Następnym prelegentem był ks. Jan Pomin z bydgosko-toruńskiego Oddziału ZLP, który przeczytał wiersz z cyklu o bohaterze imieniem Antonio i określił jego poetyckie powinowactwa z innymi kreacjami osobowymi w poezji polskiej. Ciekawym elementem spotkania było też przedstawienie przekładu wiersza rosyjskiego poety Mikołaja Michajłowicza Jazykowa przez Jerzego Adalberta Jucewicza, który właśnie opublikował nową książkę i umieścił w niej tekst tego autora o ojczyźnie. Spotkanie prowadził Dariusz T. Lebioda, który też na koniec przeczytał swój wiersz pt. Kamienie z Central Parku, symbolicznie zamykając spotkanie nawiązaniem do jednej podróży. Sympozjum wniosło sporo egzotyki do Bydgoszczy, a wystąpienia gości z dalekiego Wschodu udowodniły, że twórcy z tamtego kręgu kulturowego są znakomicie zorientowali w tym, co dzieje się w poezji światowej, czytają wielu autorów i potrafią ich właściwie oceniać, tworząc sprawiedliwą hierarchię i prezentując czytelnikom w swoich krajach liczne przekłady. Niżej prezentuję wiersz Zhao Zhifang pt. Dzieci w trzech językach i przetłumaczony z języka angielskiego tekst jej wystąpienia.

         

 他们消失了,转眼

无踪。海浪涌动,卷走的时间

一个个打着卷的涡旋,卷发柔软,

笑容明亮。

 明亮的他们消失了,成片成片。此前

他们是星星,在地球上黯淡的反光

Cherubim,借用了灵魂最初的模样

反光双翼的量子波长

但星星们离地球太远

反光震荡

 打着卷的时间,柔软的天使

反光消失了,消失得太快。

CHILDREN

 They disappeared, swiftly

missing the trace. Coiling waves, whirled-away time

each and every spinning vortex, soft head curls,

bright smiles.

Acres and acres vanished, they of brightness. Before

they were dim reflections of stars on the earth.

Cherubim, borrowed the initial appearance of the soul,

the quantum fluctuations of their light-reflecting wings

reflection fluctuates

 Coils and coils whirled-away time, soft angels,

the reflections of stars disappeared, so swift.

        Trans. by poet and Xuan Yuan

DZIECI

Zniknęły
szybko gubiąc ślad. Zakrzywione fale rozkołysały
w czasie snujące się wiry, miękkie loki
jasne uśmiechy.

Zniknęły pokłady ich jasności. Wcześniej były
na ziemi słabym odbiciem gwiazd.
Cherubini użyczyli pierwszych kształtów ich duszom,
kwantowych fluktuacji ich jasno lśniącym
skrzydłom drżącym odbiciom.

Kręgi i zwoje zawirowały w czasie, ulotne anioły,
odbicia gwiazd zniknęły, tak szybko.

Z języka angielskiego przeł. Dariusz T. Lebioda

Zhao Zhifang

WCIELANIE
UNIWERSALNEJ NIEWINNOŚCI

Klucz do zrozumienia współczesnej poezji leży w samym procesie tworzenia. Nowoczesny wiersz konstruuje przede wszystkim obraz; wyobraźniowa cząstka słów, silniej niż znaczeniowa; wyłania się w momencie powstawania. Słowo staje się nośnikiem niejasnych obrazów z pamięci, multiplikujących się wielowymiarowych znaczeń, własnej logiki metaforycznej, popychanej przez emocje podczas procesu tworzenia, by w rezultacie dać  w i e r s z.  Takie słowo, jak „pierwotny wyraz” u Brunona Schulza, staje się połyskującą aurą, orbitującą wokół znaczeń, tworząc wielką całość, rozpoznawalną w każdym miejscu świata. Wszystkie słowa w tym wierszu wzięły się z bliskości dwóch znaczeń: dzieci i znikania, z dążenia do wskazania wszelkich możliwych połączeń metaforycznych. Tworząc ten utwór starałam się ucieleśnić jakże uniwersalną dziecięcą niewinność. Wieczne dziecko wyłaniające się z oddechu oceanu, świetliste jak gwiazdy, a potem, po zniknięciu, będące tylko żałobnym słowem, cząstką hymnu lub elegii, samą istotą tragicznie idyllicznej sceny. Owo określenie „znikać” przydaje energii i współtworzy to, czym jest „uniwersalna niewinność”, bo to o niej jest te dwanaście wersów krótkiego wiersza, będącego też rodzajem elegii.

Najpierw mamy w utworze do czynienia ze znikaniem, podczas gdy „dzieci” są  „wszechobecne”. Ich brak powoduje skurcz serca, wijący się i wirujący w czasie, a jego upływ jest jak bieg wody, pojawiający się nagle w ludzkiej świadomości i wchodzący w związki semantyczne. Wirujący czas generuje obraz oceanicznego wiru i dramat dzieci ma w sobie ów głęboko pierwiastkowy obraz. To, co poeci chcieliby wyrazić bywa tajemnicą i często czekamy długo by rozjaśniły się poszczególne partie wielkich poematów. Gdy w mojej świadomości lśni ocean, to jest on tylko pojęciem, które spowodowało, że  pierwszy fragment sześciowersowy przerodził się w dwunastowersowy wiersz. A trwało to ponad pół roku. U podłoża wiersza pt.  Dzieci leży spieniony wir i określenie „loki na głowie”, bo każdy przecież pamięta to, co czuł dotykając miękkich loków niemowląt, natychmiast wywołujących uśmiech na ludzkiej twarzy. Tak więc w poezji  rzeczywistość jest cieniem słowa, a nie słowo jest cieniem rzeczywistości. Tak jak pewna znana chińska poetka mam żal, że poezja bywa zbyt jednoznaczna i, na przykład,  mongoloidalność w liryce mojego kraju, akcentowana jest jedynie przez wskazanie prostych, czarnych włosów!  A taki wiersz, jak ten, może powstać tylko w kręgach powiązanym z religią, znających wagę przywołań „anielskich dzieci” – cherubinów. I nie ma tu charakterystycznego chińskiego kontekstu – choć Chiny deklarują ateizm, krzewi się w nich panteizm. Na szczęście postaci cherubinów są uniwersalne, bo poprzez lata ludzie zgromadzili ogromne biblioteki, w których studiuje się dzieła z całego świata. I nie ma znaczenia, czy urodziło się w Polsce, czy w Chinach, energia poetycka powinna pochodzić z różnych zasobów, jeśli tylko znajdzie miejsce i środki by tworzyć potężne wiersze.  Ten utwór jest unikalny w moim dorobku, bo zawiera określenia z języka angielskiego. Chińskie znaki nie są zgodne z literami alfabetu, a raczej przywołują dźwięki i obrazują słowa, trudno jest więc oddać w takim tekście znaczenie: cherubin.

Ból spowodowany przez „zniknięcie” stale wraca, co głęboko mnie zasmuca. Przecież zniknęły pokłady ich jasności. Dlaczego? Bo istnienie ma charakter falowy. Uniwersalna dziecinna niewinność jest w każdym z nas, w każdej chwili. Gdy ona znika, cały świat zapada w mrok i pojawia się pytanie czy jeszcze kiedykolwiek zobaczymy tę jasność, połyskującą jak gwiazdy? One będą świecić na niebie jak odwieczne światła, bo prawdziwie nie umieramy i nasza materia pozostaje pośród kosmosu. Artysta nie może jednak zbytnio fantazjować i utożsamiać wszystkiego w prosty sposób z gwiazdami. Może tworzyć asocjacje, korzystając ze swoich zmysłów, musi pozwalać wnikać do wierszy ogromom mocy mitycznej. Poeta może jedynie wskazywać miejsca przecięcia różnych sfer i mądrze tworzyć nowy mit. To przypomina wizje senne, pośród których światła prawdziwych gwiazd są jak ich odbicia na ziemi. Refleksja staje się najważniejsza i wnosi do wiersza pustkę oraz tajemniczość. Czytelnik może wtedy zaangażować wszystkie zmysły, bo tajemniczość przydaje magii, odsyła wyobraźnię ku kształtom cherubinów. Tak niemowlęta stają się aniołami, „uniwersalną niewinnością”, w postaci cheruba. Czy najczystsze uczucia, czy myśli o duszy i głębokiej miłości muszą kojarzyć się z takimi aniołami? Czy czułość i lęk o kruchość musi kojarzyć się z dzieckiem? Twórca pierwszego wizerunku cherubina musiał żyć w spokojnych czasach, z dala od grzmiących przepowiedni starożytnych proroków. Ale przecież w wizji aniołków jest też coś przerażającego, będącego wspomnieniem cielesnego życia, wirów pośmiertnych, poświaty i kwantowych fluktuacji, zniknięcia i szybkiego zatarcia śladu. Poeci są urodzonymi gnostykami, albo przynajmniej terminują u nich. Ledwie pamiętam archetyp anioła, ale przenika do mojej świadomości pneuma (πνεῦμα), tchnienie ich rzeczywistości. I nie ma znaczenia w tym momencie kształt nowoczesnej poezji, bo misją poety jest być stoickim strażnikiem pradawnych wspomnień, wcielania i uwieczniania ich – to właśnie pozwala stworzyć niepowtarzalny wiersz. Perfekcja jest niezbędna w prawdziwym liryku, który ma być elegijny, ale ma też – co wskazuje Derek Walcott – rejestrować jakiś fenomen socjologiczny. Tylko poeci żyjący prawdziwym życiem zdolni są przywrócić w wierszu „uniwersalną całość”. Nie ma innej drogi…

Z języka angielskiego przeł. Dariusz T. Lebioda

ZHAO ZHIFANG

Poetka, naukowiec, tłumaczka, wydawca, autorka dwóch książek – zbioru wierszy pt. Biała wrona (2005) i prozy oraz liryków pt. Poszukiwaczka  złota (2005). Wydawca i moderatorka rozmów chińsko-japońskich – Dotykając, łącząc i dzieląc. Nowoczesne chińsko-japońskie dialogi (2010) – będących owocem wymiany międzynarodowej. Opublikowała ponad trzydzieści artykułów naukowych w liczących się chińskich czasopismach: Contemporary Foreign Literature, Foreign Literatures Quarterly, Foreign Literature Bi-Monthly, Theoretical Studies In Literature and Art. Z języka angielskiego przełożyła na chiński wiersze  Rona Padgetta (USA), Brendy Hillman (USA), Tima Lilburna (Kanada), Williama Neila Herberta (Szkocja), Murraya Edmonda (Nowa Zelandia), Amjada Nassera (Jordania). Współorganizowała w Pekinie spotkania pisarzy świata w ramach Pamirskiej Akademii Kultur i Sztuk. Jej główne prace translatorskie skupiają się teraz na dorobku Harta Crane’a, Teda Hughesa,  Tomaža Šalamuna i Roberta Minhinnica. Pracuje jako wydawca w Poetry Periodical, najważniejszym piśmie Stowarzyszenia Pisarzy Chińskich. Jest także wydawcą prestiżowej serii przekładów Contemporary International Poetry. Mieszka i pracuje w Pekinie.

LAM QUANG MY (Nguyen Dinh Dung)

Urodził się w Wietnamie. Ukończył Elektronikę na Politechnice Gdańskiej. Po powrocie do kraju, pracował w Centrum Badań Nauki i Technologii w Hanoi. Do Polski przyjechał w 1989 r. Jest doktorem nauk fizycznych i pracował w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Pisze wiersze w języku ojczystym i polskim, przekłada literaturę polską na język wietnamski oraz wietnamską na język polski. Aktywnie uczestniczy w polskim życiu literackim, biorąc udział  m.in. w: Warszawskiej Jesieni Poezji, Światowych Dniach Poezji UNESCO, Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu, Krynickej Jesieni Poezji, Międzynarodowej Jesieni Literackiej Podgórza, Produkcji teatralnej „I Miasto przemówiło”(And the City spoke) w Anglii, Polsce i Italii, Międzynarodowym Festiwalu Wiosny Poezji w Wilnie (Litwa), oraz Międzynarodowym Festiwalu „Poeci bez Granic” w Polanicy. Publikował w polskich pismach literackich: „Poezja dzisiaj”, „Literacka Polska”, „Temat”, „Enigma”, „Złote myśli”, „Warsaw Tales” (New Europe Writers Ink), „Znad Wilii” itp…  oraz w wielu czasopismach, gazetach, stronach internetowych, antologiach poetyckich polskich i zagranicznych. W roku 2004 opublikował dwa tomy poezji: „Echo” (Polska Oficyna Wydawnicza) i „Doi” (Oczekiwanie) (Wydawnictwo „Kultury i Informacji” w Hanoi). Jego wiersze były tłumaczone na język czeski i tam publikował tomik pod tytułem „Zabłąkana pieśń” (2008). Tłumaczył na język polski (z Pawłem Kubiakiem) i wydał Antologię Poezji Wietnamskiej od XI w. do XIX w. (Wydawnictwo IBIS Warszawa 2010 r.) Jest Honorowym Obywatelem Gminy Krasne, w Ziemi Zygmunta Krasińskiego i Laureatem wielu nagród m.in. Światowych Dni Poezji UNESCO 2006 oraz członkiem Związku Literatów Wietnamskich i Związku Literatów Polskich.

DANUTA MUCHA 

Polska poetka, naukowiec, krytyk literacki i animatorka kultury. Studiowała filologię rosyjską w Uniwersytecie Festiwal Poezji „Listopad Poetycki”, Nagroda Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej. w Łodzi, w którym potem  pracowała w latach 1980–1983. W kilku krajach opublikowała ponad trzydzieści cztery książki poetyckie, eseistyczne i naukowe. Przetłumaczyła na język hiszpański zbiory wierszy polskich poetów, opublikowane w Hiszpanii i Gwatemali. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w Uniwersytecie Opolskim. Redaktorka periodyku naukowego „Studia Słowianoznawcze”, a także członkini redakcji wielu polskich periodyków literackich. Wykłady wygłaszała na uniwersytetach i w instytucja naukowych w Paryżu, w Brukseli i w Moskwie. Członkini licznych towarzystw naukowych i stowarzyszeń literackich. Pracuje w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w  Piotrkowie Trybunalskim, gdzie mieszka z rodziną. Laureatka wielu nagród literackich m.in. .Nagrody literackiej im. Ryszarda Milczewskiego-Bruna, głównego wyróżnienia na Najlepszą Książkę Poetycką Roku 2011. XXXIV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego oraz Nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej.

KS. JAN POMIN

Jest doktorem nauk teologicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł naukowy uzyskał na Wydziale Teologicznym, w Zakładzie Nowożytnej Historii Kościoła. Pracuje w Wierzchucinie Królewskim w Diecezji Bydgoskiej. Wydał następujące tomy poetyckie: Solidarność (poemat) – 1990, Na granicy – 1993, Z innej ziemi – 1994, Głosy światła – 1995, Drzwi – 1996, Wyspa czasu – 1997, Studium podmiotu – 1998, Cienie hamady – 1999, Jantor – 2000, Nowy Jupiter i inne dramaty – 2001, Labirynt wyobraźni – 2003, Imperium kamienia – 2005, Krzyk ziemi – 2006. Zajmuje się ponadto problematyką sacrum w literaturze oraz mitami, głównie greckimi.

2 Komentarze

 1. Zygmunt Jan Prusiński said,

  2020/05/23 @ 3:40

  Zygmunt Jan Prusiński – Ustka

  Szmery umierającego miasta

  „Świat wydarzy! się we mnie”… strofa ta pochodzi z tomiku wierszy Dariusza Tomasza Lebiody, noszącego tytuł „Czaszka Kartezjusza”. Tomik ten wydało – Wydawnictwo IbiS z Warszawy w 2003. Zbiorek tych wierszy otrzymał nagrodę Światowego Dnia Poezji – 2003, UNESCO – „Poezja Dzisiaj”. Zawarte w nim wiersze są jednocześnie przełożone na język angielski i francuski. Projekt okładki tomiku zaproponował sam autor, umieszczając na niej fragment obrazu Salvatore’a Dalii pt. „Atomowa Leda”.

  Część tomiku pt. „Muszla” zawiera wiersze, które powstały podczas pobytu autora w USA. Tam poeta poznał świat zupełnie inny od europejskiej rzeczywistości. Poeta tymi „amerykańskimi” wierszami snuje poetyckie opowieści, wytwarzając nimi takową scenerię ducha u czytającego, jakby on tam był i przeżywał to samo co autor. Przykładem wytworzonego nastroju jest np. wiersz „ Kamienie z Central Parku „:

  „…przywiozłem z central parku garść kamieni
  leżały w Ameryce miliony lat czekając na moją rękę /…/
  kamienie z central parku takie ciepłe i takie zimne
  niczym ludzie – tacy żywi a później tacy martwi”.

  Niby nic szczególnego, kamienie – wszędzie są podobne. Jednak ten makijaż powątpienia, że co by z nimi się stało, gdyby poeta ich nie podniósł i nie wsadził do swojej kieszeni!

  „przeleciały ze mną przez /atlantyk/ teraz leżą na półce i na niej zostaną „.

  Pozwolę sobie powiedzieć, idąc za przesłaniem poety, że kto kocha kamienie ten jest wrażliwym człowiekiem! Po prostu, kamień mówi, ma swój zarys życia i takową ważność. Przyznam szczerze, iż sam zbieram kamienie, fascynują mnie one swą zawartą w nich nieodgadnioną tajemnicą.

  W innym wierszu „Samotność w Nowym Jorku” czytamy:

  „…płyną legiony żywych ludzi
  a ty stoisz w centrum świata
  i słuchasz Inków grających na fletni pana…”

  Metropolia nowojorska obezwładnia. Pojedynczy, samotny w niej, człowiek, jest w niej niczym główką komara. Mieszkaniec tego miasta zapędzony w sieci czasu, wygląda jak plama ofiary schwytanej przez pajęczynę. Ofiara, na którą nikt z wielkich, możnych mieszkających w tym mieście nie zwróci najmniejszej uwagi. Bo być biednym w Nowym Jorku, to znaczy nigdy nie śnić, nigdy nie pragnąc… oprócz straceńców, co pomimo wszystko to czynią bowiem świadomie wybrali to miasto, w którym dominuje temperament i prędkość. To nic, że potem oni, ci straceńcy z wyboru, przeklinają swój los, który ich zawiódł. Bo twardy nowojorski bruk, na który siłą rzeczy trafiają, ma swoje kolory, i nie każdą stopę akceptuje. Do tej sytuacji nawiązuje poeta w wierszach: „Biedak czytający Szekspira” i „Miss America”.

  Z kolei w wierszu „Jadąc autobusem z Port Autority”, poeta pokazuje jakie to trudne drogi prowadzą ku szczęściu… a najtrudniejszą z nic jest ta, którą ty idziesz… wierząc w to, że to ona jest ta właściwa.

  „…nigdzie nie znajdziesz tylu zagubionych ludzi nigdzie nie spotkasz tylu nieznajomych tylko w Nowym Jorku poczujesz bliskość obcego człowieka tylko tutaj odrodzisz się i umrzesz w jednej chwili”

  Więc, co przyciąga w tym wielkim mieście. Dlaczego tak licznie obcokrajowcy do niego zjeżdżają? Co powo­duje to zauroczenie? Na te pytania poeta odpowiada w wierszu „Dom milknącego ptaka”:

  „…dom który ma dach ze sklepienia nieba
  i gwiezdnej chwili (…)
  dom w którym się żyje i
  z którego tylko cień odchodzi bez pożegnania…”

  Przyznam się iż ta „amerykańska” poezja zawarta w tej części wspomnianego tomiku zaskoczyła mnie. Dariusz T. Lebioda, to bystry obserwator, literacki pejzażysta, który swymi niekłamanymi obrazami poetyckimi Nowego Jorku i z Nowego Jorku, trafia w wyobraźnie czytelnika. Ponadto dokumentuje swą wiarygodność obecności w Ameryce, w którą potrafił się wtopić i przez to ją poznać… A przy tej okazji dać w tym kontekście odpowiedź na pytanie kim jest człowiek… a zwłaszcza ten szukający swego miejsca w obcym i często nieprzyjaznym mu świecie?

  Szkoda, że autor „Czaszki Kartezjusza” nie poświęcił całego tego tomiku swym przeżyciom w Ameryce, bowiem pozostałe części zbioru, nie mają co ta omawiana przeze mnie, takiej dynamiki, a przez to ich przesłania nie trafiają do mnie, a tym samym nie pobudzają one mojej wyobraźni i wrażliwości. A temu to celowi poezja ma przede wszystkim służyć.

  __________________________

  wrzesień-grudzień 2004 r.
  DWUMIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
  e-mail:gochy@op.pl Nr 4/5/2004 (21/22)

 2. lebioda said,

  2020/05/23 @ 16:33

  Dziękuję Panu za te interesujące refleksje…


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: